Δεν πρέπει να ζηλεύουμε τους άλλους ανθρώπους και οφείλουμε να προσπαθήσουμε να τα καταφέρουμε…

Υπάρχει αρκετή επιτυχία σε αυτόν τον κόσμο για όλους ! Βάλε το λιθαράκι σου ώστε να λάμψει ένα αστέρι…

www.psychologized.eu www.psy-tv.psychologized.eu

Film I Award Winning Animated Short Film I Alyce Tzue