Μια αρκετά διδακτική διαφήμιση που αγγίζει τον κάθε έναν.

Οι θετικές μας πράξεις δημιουργούν μια αλληλεπίδραση με τους άλλους ανθρώπους… μόνο που το ίδιο κάνουν και οι αρνητικές.

Οφείλουμε να σκεφτόμαστε περισσότερο προτού αφεθούμε στον αυθορμητισμό μας.

Keep Smiling 😀

www.psychologized.eu
www.psy-tv.psychologized.eu