Τι γίνεται στο κεφάλι μας όταν υπάρχει πόλεμος μεταξύ λογικής και συναισθημάτων;

 Πόλεμος ή συμμαχία; Ειδικά στο πρώτο ραντεβού…